روانشناسی صنعتی و سازمانی

مهارت های خود رهبری

مهارت‌های خود رهبری

اگر بخواهیم خود رهبری را در یک جمله برای شما توضیح دهیم؛ عبارت است از توانایی هدایت کردن خود جهت دستیابی به اهداف حرفه‌ای و شخصی. در وا...

ادامه مطلب

شکل دهی رفتار کارکنان در سازمان ها

شکل دهی رفتار کارکنان در سازمان ها

در سازمان‌های سراسر جهان ممکن است مشکلاتی مانند بی‌اعتنایی کارکنان به دستورات مافوق، بی‌نظمی، غیبت و تاخیر، درگیری و مشاجره، کارشکنی و....

ادامه مطلب