کودکان و نوجوانان

عوامل موثر در ارتباط کودک با کودک

عوامل موثر در ارتباط کودک با کودک

امروزه اکثر افراد این واقعیت را می‌دانند که بیشتر رفتارهای بزرگسالی ریشه در دوران کودکی دارد؛ به همین علت است که نحوه تربیت و برقراری ا...

ادامه مطلب

شکل دهی رفتار کودکان

شکل دهی رفتار کودکان

یک زمانی بعضی از افراد اعتقاد داشتند که می‌توانند از کودک خود هر چیزی که دوست دارند بسازند؛ یعنی اینکه آنها اعتقاد داشتند در اصول شکل د...

ادامه مطلب

ارتباط موثر والدین با فرزندان

ارتباط موثر والدین با فرزندان

امروز یکی از دشوارترین کارها برای افراد، ارتباط موثر والدین با فرزندان و تربیت صحیح فرزندشان است و داشتن ارتباط خوب میان آنان، برای ایج...

ادامه مطلب

عوامل موثر در شکل گیری شخصیت کودک

عوامل موثر در شکل‌گیری شخصیت کودک

امروزه به دلیل شیوه‌های تربیتی نوین و تغییر در سبک زندگی انسان‌ها، شخصیت کودکان نیز با گذشته متفاوت است. هر آنچه در محیط وجود دارد مانن...

ادامه مطلب

بی حوصلگی نوجوانان

بی حوصلگی نوجوانان ، علت ها و راه حل ها

یکی از مشکلاتی که ممکن است در سنین نوجوانی رخ دهد، بی‌حوصلگی می‌باشد که احتمالاً فرد را به بیماری‌های دیگری مانند افسردگی نیز مبتلا خوا...

ادامه مطلب