روانشناسی, فرزند پروری, کودکان و نوجوانان

مالکیت عمومی

کودکان اغلب در استفاده از وسایل خودشان و حتی وسایل جمعی و اشتراکی مثل تاب های پارک های عمومی انحصار طلب هستند و مالکیت همگانی و رعایت نوبت برایشان نامطلوب است.

A group of toddlers are playing with toys together in preschool.


پیشنهادات

1.تمرین قرض دادن وسایل در کوتاه مدت ؛موقعیت هایی را به وجود آورید که کودک در کنار فرد دیگر از وسایل خودش و او استفاده کند.مثلاً همراه دیگر کودکان نقاشی واحدی را بکشند یا در یک کار دستی با هم مشارکت کنند.استفاده کوتاه مدت از وسایل همدیگر به صورت کاربردی شراکت و فواید آن را به کودک می آموزد.

2.ایجاد موقعیت شراکت کودک با والدین در برخی وسایل؛برای کودکان شریک شدن با پدر و مادر بسیار آسان تر است چراکه به آنها بیشتر اعتماد دارد و می داند وسایل او را خراب نمی کنند.

3.وضع قوانین برای استفاده از وسایل همگانی ؛این قوانین باید برای کودک قابل فهم و منطقی باشد؛مثلاً استفاده از تلویزیون براساس ساعت هایی که برای هر فرد از خانواده برنامه ی مطلوبی دارد.

4.انحصار کودک برای تعداد کمی از وسایل؛بهتر است در کنار وضع قوانینی برای استفاده مشترک از اغلب وسایل اطراف کودک،اجازه دهید کودک انحصار استفاده از چند وسیله مختصر را داشته باشد تا در کنار آن به مشارکت در استفاده بقیه وسایل راحت تر تن در دهد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *