شکل دهی رفتار کارکنان در سازمان ها

شکل دهی رفتار کارکنان در سازمان ها

در سازمان‌های سراسر جهان ممکن است مشکلاتی مانند بی‌اعتنایی کارکنان به دستورات مافوق، بی‌نظمی، غیبت و تاخیر، درگیری و مشاجره، کارشکنی و....

ادامه مطلب

عوامل موثر در ارتباط کودک با کودک

عوامل موثر در ارتباط کودک با کودک

امروزه اکثر افراد این واقعیت را می‌دانند که بیشتر رفتارهای بزرگسالی ریشه در دوران کودکی دارد؛ به همین علت است که نحوه تربیت و برقراری ا...

ادامه مطلب

ارتباط موثر والدین با فرزندان

ارتباط موثر والدین با فرزندان

امروز یکی از دشوارترین کارها برای افراد، ارتباط موثر والدین با فرزندان و تربیت صحیح فرزندشان است و داشتن ارتباط خوب میان آنان، برای ایج...

ادامه مطلب