نحوه شکل گیری رفتار

نحوه شکل گیری رفتار

رفتار را می‌توان حرکتی برای همسو شدن با اتفاقات و شرایط محیط تعریف کرد. در واقع شکل گیری رفتار شامل مواردی از قبیل صحبت کردن، اظهار نظر...

ادامه مطلب