خود رهبری چیست؟

خود رهبری چیست؟

بیشترین تعامل هر انسان مربوط به ارتباط وی با خودش است. ما از کودکی تا پایان عمر و در طول روز بارها و بارها در مورد خود و محیط پیرامونما...

ادامه مطلب

نحوه شکل گیری رفتار

نحوه شکل گیری رفتار

رفتار را می‌توان حرکتی برای همسو شدن با اتفاقات و شرایط محیط تعریف کرد. در واقع شکل گیری رفتار شامل مواردی از قبیل صحبت کردن، اظهار نظر...

ادامه مطلب