خودرهبری

چگونه مهارت‌های مهم خود رهبری خود را ارتقا دهیم

چگونه مهارت‌های مهم خود رهبری خود را ارتقا دهیم؟

در طول روز میلیون‌ها فکر به ذهن انسان‌ها راه پیدا می‌کند و برای موضوعات مختلف زندگی تصمیم می‌گیرند که گاه از این تصمیم منصرف می‌شوند و ...

ادامه مطلب

مهارت های خود رهبری

مهارت‌های خود رهبری

اگر بخواهیم خود رهبری را در یک جمله برای شما توضیح دهیم؛ عبارت است از توانایی هدایت کردن خود جهت دستیابی به اهداف حرفه‌ای و شخصی. در وا...

ادامه مطلب

خود رهبری چیست؟

خود رهبری چیست؟

بیشترین تعامل هر انسان مربوط به ارتباط وی با خودش است. ما از کودکی تا پایان عمر و در طول روز بارها و بارها در مورد خود و محیط پیرامونما...

ادامه مطلب

استقلال مالی برای زنان

استقلال مالی برای زنان

داشتن استقلال مالی فقط مختص آقایان نیست؛ بلکه زنان نیز می‌توانند دارای استقلال مالی باشند و از نظر روانشناسی این مسئله روی اکثر جنبه‌ها...

ادامه مطلب