ارتباط موثر والدین با فرزندان

ارتباط موثر والدین با فرزندان

امروز یکی از دشوارترین کارها برای افراد، ارتباط موثر والدین با فرزندان و تربیت صحیح فرزندشان است و داشتن ارتباط خوب میان آنان، برای ایج...

ادامه مطلب

عوامل موثر در شکل گیری شخصیت کودک

عوامل موثر در شکل‌گیری شخصیت کودک

امروزه به دلیل شیوه‌های تربیتی نوین و تغییر در سبک زندگی انسان‌ها، شخصیت کودکان نیز با گذشته متفاوت است. هر آنچه در محیط وجود دارد مانن...

ادامه مطلب

4 نکته روانشناسی در مورد رابطه مادر با نوجوان پسر

نوجوانی، دوره‌ی بسیار سرنوشت سازی است. افراد در این دوره، اولین گام‌ها را برای کسب هویت خود برمی‌دارند. لازمه‌ی این امر، رسیدن به استقل...

ادامه مطلب

تمایل به جنس مخالف در نوجوانان و معضلات آن

نوجوانان با برانگیختگی هیجانات جنسی مقتضی سنشان طبیعتاً تمایلات زیادی به جنس مخالف خود خواهند داشت. والدین معمولاً در برابر این امر طبی...

ادامه مطلب